Modrý dom
Jozef Mišuda, Vitanová 208
027 12 Vitanová
Tel: +421 903 355 543
E-mail: jmisuda@gmail.com
GPS: N 49° 20.811 E 19° 44.215
 wifi free zone

Stornopodmienky

Za záväznú objednávku sa považuje  zaplatenie zálohy, ktorá tvorí  50  % z celkovej ceny.

Za pobyt sa platí v hotovosti po príchode na ubytovanie.

V prípade zrušenia objednávky zo  strany zákazníka ma ubytovateľ nárok na náhradu škody vo forme storno poplatku, výška ktorého sa určí nasledovne:

  • Pri zrušení objednávky zákazníkom viac ako 60 dní  pred nástupom 10 % z celkovej ceny ubytovania.
  • Pri zrušení objednávky zákazníkom viac ako 60 dní až 30 dní pred nástupom 25 % z celkovej ceny ubytovania.
  • Pri zrušení objednávky zákazníkom viac ako 30 dní až 10 dní pred nástupom 40 % z celkovej ceny ubytovania.
  • Pri zrušení objednávky zákazníkom menej ako 10 dní pred nástupom 50 % z celkovej ceny  ubytovania.